RecraPlan Dashboard

Duurzame recreatiesector

Transformeer je bedrijf naar een duurzaam recreatie of vakantiepark

De Toekomst van Recreatie: Duurzaamheid als Kans

In de recreatiesector staan we wellicht voor een van de grootste transformaties. Zowel de klimaatverandering als de veranderende behoeften van de hedendaagse gasten vereisen dat je je bedrijf voorbereidt op de toekomst. En ja, deze transformatie is dringend.

De komende jaren zullen er grote verschuivingen plaatsvinden in de ontwikkeling en exploitatie van recreatiebedrijven. Nu de gaskraan in Groningen wordt gesloten, zijn de stijgende gasprijzen een onvermijdelijke realiteit. Dit hebben we al ervaren in de afgelopen jaren. Onderzoek toont aan dat hoge energieprijzen de marges onder druk zetten. Deze kosten kunnen niet altijd direct worden doorberekend aan de gasten, wat betekent dat ondernemers moeten inzetten op energiezuinige vakantieparken. Het is essentieel voor bedrijven om bewuster met energie om te gaan en verspilling tot een minimum te beperken.

De vraag is niet óf je je als bedrijf moet richten op duurzaamheid, maar wanneer. Het biedt niet alleen een kans om je te onderscheiden, maar ook om klaar te zijn voor de toekomst. Start nu met deze transitie, en wij staan klaar om je bij te staan. Want een duurzame recreatiesector biedt kansen voor iedereen.

Laten we samen de recreatiesector tot meest duurzame sector maken

We hebben een kans die je niet wilt missen. De kans om aandeel te worden van de meest duurzame sector. Het ligt voor ons. We kunnen het en kunnen voorbeeld zijn voor andere sectoren